Vides pieejamība personām ar funkcionāliem traucējumiem

Informācija par kārtību, kādā SIA „Baltic Dental Services” nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt zobārstniecības pakalpojumus

Atbilstoši Ministru kabineta 2009. gada 20. janvāra noteikumiem Nr.60 „Noteikumi par obligātajām prasībām ārstniecības iestādēm un to struktūrvienībām” (grozījumi 2013. gada 10. decembra noteikumos Nr.1463), noteikta kārtība veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanas iespēju nodrošināšanai Sabiedrībā ar ierobežotu atbildību „Baltic Dental Services”, personām ar funkcionāliem traucējumiem:

 1. Nodrošināta iespēja personām ar funkcionālajiem traucējumiem saņemt visus Maxilla dental clinic sniegtos zobārstniecības pakalpojumus atbilstoši apstiprinātajām medicīniskajām tehnoloģijām.
 2. Papildus informācija saņemama, sazinoties pa tālruņa numuru: 29233334
 3. Ja Maxilla dental clinic pacientam vai apmeklētājam nepieciešams papildus atbalsts, lai iekļūtu ārstniecības iestādē un/vai nokļūtu Zobārstniecības kabinetā, atbalstu ir iespējams saņemt: - iepriekš zvanot uz tālruņa numuru: 29233334
 4. Maxilla dental clinic darbinieki, sniedzot pakalpojumus pacientiem - personām ar funkcionālajiem traucējumiem, papildus ievēro šādus nosacījumus:
  1. Ikviens darbinieks savu iespēju robežās sniedz atbalstu personai ar funkcionālajiem traucējumiem, nepieciešamības gadījumā piesaistot pacienta tuviniekus, vai izmantojot palīgierīces, kas saskaņā ar noslēgtiem sadarbības līgumiem var tikt izmantotas pacientu pārvietošanai un pakalpojumu saņemšanas ērtībām.
  2. Personām ar funkcionālajiem traucējumiem zobārstniecības pakalpojumu saņemšanai, tiek pielāgota zobārstniecības iekārta.
  3. Saziņa ar personām, kurām ir dzirdes traucējumi, tiek nodrošināta, izmantojot vizuālo informāciju vai saraksti, pacienta tuviniekus, vai pieaicinot biedrības „Latvijas Nedzirdīgo savienība” īpaši apmācītās atbalsta personas.
  4. Personām ar redzes traucējumiem Maxilla dental clinic darbinieki papildus nodrošina personas pavadīšanu.
  5. Personām ar garīga rakstura traucējumiem, informācija par sniegtajiem veselības aprūpes pakalpojumi tiek nodrošināta, viņa tuviniekiem saprotamā veidā.
 5. Tualetes telpa personām ar funkcionālajiem traucējumiem ir pieejama
 6. Informācija par kārtību, kādā Maxilla dental clinic nodrošina iespēju personām ar funkcionāliem traucējumiem saņemt zobārstniecības pakalpojumus, ir izvietota informācijas stendā, kā arī pieejama tīmekļa vietnē www.maxilla.lv
Контакты

Э-почта: info@maxilla.lv
Телефон: +371 66002528
Факс: +371 66002528
Мобильный: +371 22330642

Время работы

Время работы:
рабочие дни: 9.00 - 21.00
суббота: закрыто
воскресенье: закрыто

Skype